شما اینجا هستید

فراخوان بیست و ششمين جشنواره دانشجوي نمونه سال ۱۳۹۶

فراخوان بیست و ششمين جشنواره دانشجوي نمونه سال ۱۳۹۶ (۹۶/۰۶/۲۴)

از كليه دانشجويان متقاضي دعوت مي شود ضمن مطالعه آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه نسبت به ثبت نام و شركت در جشنواره اقدام نمايند. جهت ثبت نام به وب سايت
www.nemooneh.saorg.ir
مراجعه نماييد. پس از ثبت نام، كليه مدارك بارگذاری شده در وب سایت را به صورت فيزيكي به دفتر معاونت دانشجويي واقع در ساختمان مركزي طبقه دوم اتاق ۲۱۰ تحويل نماييد.
مهلت ثبت نام متقاضیان در سامانه از ۱۵ تا ۳۰ مهرماه

آیین نامه جشنواره

اصلاحیه آیین نامه

ادامه مطلب