شما اینجا هستید

معرفی دانشجوی نمونه

جشنواره دانشجوي نمونه سال ۱۳۹۵

از كليه دانشجويان متقاضي دعوت مي شود ضمن مطالعه آيين نامه جديد انتخاب دانشجوي نمونه در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه نسبت به ثبت نام و شركت در جشنواره اقدام نمايند. جهت ثبت نام به وب سايت
www.nemooneh.saorg.ir
مراجعه نماييد. پس از ثبت نام كليه مدارك خود را به صورت فيزيكي به دفتر معاونت دانشجويي واقع در ساختمان مركزي طبقه دوم اتاق ۲۱۰ تحويل نماييد.
مهلت ثبت نام از  ۱ تا ۲۰ آبانماه

آیین نامه دانشجوی نمونه

توجه:

اين آيين نامه اصلاحاتي جزئي داشته است كه  پس از ابلاغ  متعاقباً بر روي سايت بارگذاري خواهد شد.