شما اینجا هستید

تمدید زمان انتخابات شورای صنفی دانشجویان سال ۱۳۹۷

زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویان از روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۱۳ تا روز چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱۵ تمدید شد.enlightened

 

شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات

جدول زمان بندی انتخابات

پوستر انتخابات

تحت نظارت وف ایرانی